Listen

Laboratoris

This language version doesn't exist

Els laboratoris són ens de la Universitat que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren en la docència del conjunt de departaments, instituts i equips de recerca de la Universitat.

Normativa general dels laboratoris: Acord normatiu de 20 de maig de 2011 (9836, FOU núm. 350).